สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่านายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพคนที่ 17 

 คุณบัณฑิต อ่าวสถาพร 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่น 27  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด   


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • Business Manager, Reflective Solution Thailand (รับผิดชอบด้านการพัฒนาธุรกิจ CLMVT) Avery Dennison (Thailand) Ltd.
  • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 26


ประสบการณ์ 

  • อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • คณะกรรมการสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม แผ่นวัสดุสะท้อนแสง


 ผลงานดีเด่น


  • ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปี 2560
  • ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2558
  • จัดสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • จัดสร้างพระพุทธสุรัตนมุนี(หลวงพ่อเพชร) รุ่นที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ร่วมหารายได้เข้ากองทุนคงเงินต้น 50 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     


               สวัสดีพี่น้องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ อีกครั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้สมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทั้งในระดับท้องถิ่น ในประเทศ และต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และมุ่งเน้นสร้างผลประโยชน์และคุณค่าร่วมกัน ด้วยการพัฒนาเครื่อข่ายให้มีสัมพันธภาพที่ดี เข้มแข็ง สม่ำเสมอและยั่งยืน


               สุดท้ายนี้ผมขอส่งความปราถนาดีให้กับศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน และสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าสมาคมศิษย์เก่าฯ ผ่านทาง Website,  Facebook: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ    และอีกหนึ่งช่องทาง Application BU Alumni พร้อมให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้แล้ววันนี้บน App Store และ Google Play ค้นหาคำว่า BU Alumni หรือ http://bu-alumni.bu.ac.th


บัณฑิต อ่าวสถาพร

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ